Tủ chuyển nguồn điện tự động ATS

Liên hệ

Cấu tạo của tủ chuyển nguồn tự động ATS gồm:

  • Vỏ tủ điện ATS
  • Thiết bị chuyển mạch tự động
  • Bộ điều khiển tủ điện ATS
  • Hệ thanh cái đồng phân phối điện