Trạm biến áp 1 cột Vintec

Liên hệ

Cấu tạo trạm biến áp 1 cột gồm 4 phần:

  • Vỏ trạm hợp bộ một cột
  • Khoang trung thế trạm biến áp 1 cột Vintec
  • Khoang hạ thế trạm biến áp hợp bộ một cột
  • Máy biến áp