Máy biến áp 4000kVA kiểu kín

Liên hệ

Máy biến áp 4000kVA kiểu kín:

  • Là máy có công suất lớn, truyền tải điện năng đi xa.
  • Máy có hiệu suất năng lượng lên đến 99,5%.
  • Máy được làm từ vật liệu chất lượng cao.
  • Máy được làm bởi dây truyền máy móc hiện đại.