Công nghệ sản xuất

Với phương châm Chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, VINTEC luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại tiên tiến, các máy móc thiết bị đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nước công nghiệp phát triển, sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam